رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کیش

در حال دریافت ...
۷۵ متری شیک فازB
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۷۵ متری شیک فازB
رهن ۷۸ متری ( فازA2 // بازسازی )
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
دامون دریا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
رهن ۵۳ متری (فاز ۵ صدف // فول مبله )
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
۶ واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
رهن کامل 57متر نوبنیاد
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
۷۸متری مسکونی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
۸۰ متر صدف تمیز
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
51متری صدف طبقه اول مبله تمیز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
۵۰متربرج مرکزشهررهن کامل
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
فاز دو نوبنیاد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
66متری نوبنیادبدون مشرف تخلیه
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
78متر 2خواب شیک مجتمع سرو11
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
۷۲مترشهرک صدف رهن کامل
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
۷۵ متر رهن قابل تبدیل
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
فازجی ۵۵متری
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
رهن و اجاره یک خواب ۵۷ متری سدر ۲
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
رهن و اجاره یک خواب ۵۷ متری سدر ۲
۹۰ متر عالیقاپو
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دقایقی پیش
61متری صدف نیم طبقه اول
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۵۵ متری یک خواب میر مهنا اجاره
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
رهن کامل ۲خواب ۷۰ متری فاز ژA
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
رهن کامل ۲خواب ۷۰ متری فاز ژA
58متری نوبنیادپشت بنما
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
۶۰متر مسکونی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
میرمهنا- ٥٠ متر رهنى
ودیعه: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
یک ربع پیش
در حال دریافت ...
بعدی