خرید و فروش املاک اداری، تجاری در مریوان

در حال دریافت ...
مغازه فروشی در پاساژ شهرداری
جهت معاوضه
۱۴ ساعت پیش
سوپر مارکت با وسایل مغازه تکمیل به فروخته میرسد
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
سوپر مارکت با وسایل مغازه تکمیل به فروخته میرسد
فروش مغازه میدان جهاد
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
مغازه پاساژحاجی عمرطبقه دوم فروش یامعاوضه با پراید
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
فروش زمین کشاورزی
جهت معاوضه
۳ روز پیش
گاو داری
توافقی
۳ روز پیش
گاو داری
زمین کشاورزی
توافقی
۵ روز پیش
فروش زمین بر رویه جاده مناسب سرمایه گذاری
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
فروش زمین بر رویه جاده مناسب سرمایه گذاری
فروش شیش دانگ نانوایی لواش آزادپز
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش مغازه واقع در چهاراه اصلی
توافقی
هفتهٔ پیش
مغازه پاساژ حاجی عمرطبقه دوم فروش یامعاوضه باماشین
۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش مغازه ۱۸ متری در مریوان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
فروش‌مغازه‌پاساژ‌یونس‌کردستانی
جهت معاوضه
هفتهٔ پیش
فروش مغازه در چهار راه بیوه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ملکی فروشی
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مغازه ملکی فروشی
نیازمند مغازه اجاره ای هستم داخل گذرجدید
توافقی
۲ هفته پیش
زمین کشاورزی با آب کشاورزی
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش باغ
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش باغ
پرواربندی 30 راسی سنتی با مجوز بهره برداری
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پرواربندی 30 راسی سنتی با مجوز بهره برداری
فروش مغازه
توافقی
۳ هفته پیش
فروش مغازه
فروش مغازه 43 متری
جهت معاوضه
۳ هفته پیش
فروش نانوایی لواش
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
فروش نانوایی لواش
مغازه بازارچه هورامیکان پاساژحاجی حسن
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
مغازه 43 متری سند ثبتی کانی دینار
توافقی
۴ هفته پیش
مغازه 43 متری سند ثبتی کانی دینار
در حال دریافت ...
بعدی