خرید و فروش املاک اداری، تجاری در کوی امیرالمومنین مشهد

فروش مغازه بزرگ ۱۱۲متری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
فروش مغازه بزرگ ۱۱۲متری
مغازه ۲۵متری خیام ۴۶
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
فروش باغ یک هکتارواقع درشهرستان کلات نادر
توافقی
۲۱ ساعت پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه۹۸متر.تقاطع ولیعصر،شهید شکری(کوی امیر)
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی امیرالمومنین
مغازه۹۸متر.تقاطع ولیعصر،شهید شکری(کوی امیر)
هزار متر زمین دور دیوار تقاطع جاده کلات وکمربند
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی امیرالمومنین
فروش مغازه 110متری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کوی امیرالمومنین
فروش مغازه 110متری
فروش مغازه 40 متری در کوی امیر المومنین
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کوی امیرالمومنین
فروش مغازه 40 متری در کوی امیر المومنین
مغازه تجاری ۳۰ متر
۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه خیام
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
72 متر مغازه تجاری دائم (64 متر همکف، 8 متر بالکن)
توافقی
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه ۵۰متری خیام ۴۶
توافقی
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه۹۸متری.نبش شکری و ولیعصر(کوی امیر)
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه۹۸متری.نبش شکری و ولیعصر(کوی امیر)
مغازه 110
توافقی
آژانس املاک در کوی امیرالمومنین
فروش مغازه 25متری
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
زمین صنعتی ۲۰۰ متر ۲۶۰ متر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
زمین صنعتی ۲۰۰ متر ۲۶۰ متر
بعدی