۷۲ متر دفتر کار /فرامرز عباسی/تهاتر با ماشین

۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور قناد در فرامرز عباسی

فروش دفتر کار/سنددار

۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور فاطمه بیرجندی در فرامرز عباسی
فروش دفتر کار/سنددار
۱

همکف درب مستقل بلوار فردوسی ۱۲۰متر

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سامان در فرامرز عباسی

۲۲۵ متر حاشیه بلوار فردوسی تجاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک الیزه در فرامرز عباسی
۲۲۵ متر حاشیه بلوار فردوسی تجاری
۱

اداری تجاری دفتر کار

۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فرامرز عباسی

دفترکار۷۱متری برج اداری وتجاری پاژ

۸,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرامرز عباسی
دفترکار۷۱متری برج اداری وتجاری پاژ
۲

آپارتمان ۸۰ متری اداری

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فرامرز عباسی
آپارتمان ۸۰ متری اداری
۷

۲۲۵ متر حاشیه بلوار فردوسی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور جواد نیازی در فرامرز عباسی
۲۲۵ متر حاشیه بلوار فردوسی
۲
قبلیبعدی