خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در طرقبه مشهد

۱۷۰۰متر،زمین،طرقبه،معلم،بندگلستان
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرقبه
زمین ویلاشهر
توافقی
۷ ساعت پیش در طرقبه
220 متر زمین مسکونی در شهرک بینالود
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در طرقبه
زمـین بـاغ ویلا(طرقـبه)
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرقبه
طرقبه۵تا۱۲۵متری صفر فروش یکجایا نصف تهاتر
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرقبه
طرقبه۵تا۱۲۵متری صفر فروش یکجایا نصف تهاتر
زمین باغ ویلا با پروانه در قلب طرقبه
توافقی
۱۲ ساعت پیش در طرقبه
حاشیه کوهساران
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرقبه
حاشیه کوهساران
فروش باغ
توافقی
فوری در طرقبه
فروش باغ
اول طرقبه سمت زوج 500متر /تهاتر
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در طرقبه
فروش زمین در طرقبه
۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طرقبه
سهام سبزینه گلستان
توافقی
۱۸ ساعت پیش در طرقبه
زمین طرقبه بهارستان
توافقی
فوری در طرقبه
زمین طرقبه بهارستان
۵۰۰متر باغ ویلا منطقه بکر‌
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در طرقبه
۵۰۰متر باغ ویلا منطقه بکر‌
زمین مسکونی با پروانه
توافقی
۱۹ ساعت پیش در طرقبه
60 هزار متر پروانه تجاری در 7 سقف
توافقی
مشاور املاک در طرقبه
زمین واقع در طرقبه با اینده پرسود
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در طرقبه
زمین 200 متری مایان سفلی
توافقی
۲۱ ساعت پیش در طرقبه
۷۰۰متردهکده اقامتی ارغوان نقدو تهاتر
توافقی
آژانس املاک در طرقبه
۷۰۰متردهکده اقامتی ارغوان نقدو تهاتر
نگینی در زمین، زمینی درنگین
توافقی
آژانس املاک در طرقبه
نگینی در زمین، زمینی درنگین
زمین مناسب ساخت ۶ سقف
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در طرقبه
بازه چراغدره طرقبه۲۶۸متری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در طرقبه
زمین ششدانگ حاشیه عنبران
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در طرقبه
باغچه جاغرق
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرقبه
خانه کلنگی جاغرق طرقبه
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در طرقبه
خانه کلنگی جاغرق طرقبه
بعدی