خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در عبدالمطلب مشهد

مغازه ۲۱ متری عبدالمطلب
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری مشاور املاک در عبدالمطلب
مغازه ۲۱ متری عبدالمطلب
ودرود مغا
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در عبدالمطلب
مغازه ۲۰متر تجاری دائم عبدلمطلب
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عبدالمطلب
واگذاری جواز نانوایی
توافقی
دیروز در عبدالمطلب
مغازه۲۴متری تجاری دائم
۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در عبدالمطلب
مغازه52متری حاشیه بلوارکریمی
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عبدالمطلب
ملک حاشیه تجاری مناسب نمایشگاه اتومبیل(معاوضه)
توافقی
۷ روز پیش در عبدالمطلب
مغازه ۱۶ متری واقع در عبدالمطلب ۵۲
توافقی
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
مغازه ۱۶ متری واقع در عبدالمطلب ۵۲
۵۵متر مغازه عبدالمطلب۳۸
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
۵۵متر مغازه عبدالمطلب۳۸
مغازه نقلی فروشی
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
مغازه نقلی فروشی
145متر تجاری دائم با سند تفکیکی
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
۳۶متر مغازه بلوار کریمی
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
۳۶متر مغازه بلوار کریمی
مغازه 14عبدالمطلب5
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
۱۶ متر تجاری دائم حاشیه عبدلمطلب
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
۱۶ متر تجاری دائم حاشیه عبدلمطلب
مغازه حاشیه بلوار کریمی
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عبدالمطلب
مغازه ۳۳متری
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
مغازه عبدالملب5
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
مغازه تجاری مسکونی حاشیه اصلی
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عبدالمطلب
مغازه تجاری مسکونی حاشیه اصلی
مغازه متراژ 15 متر
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
مغازه تجاری دائم
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
مغازه تجاری دائم
مغازه 24متری عبدالمطلب 15 خیابان یاس
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
مغازه باحاشیه 8 مترتجاری دائم85متر مفید
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در عبدالمطلب
مغازه ۵۵متر نزدیک چهارراه عبدالمطلب
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عبدالمطلب
50 متر مغازه در دو دهنه سر نبش آرام حائری
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدالمطلب
بعدی