خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در دانشجو مشهد

۱۶مترتجاری دائم ششدانگ ملکی
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دانشجو
۱۶مترتجاری دائم ششدانگ ملکی
مغازه تجاری دائم الهیه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشجو
مغازه تجاری دائم الهیه
مغازه ۲۰متری ..دانشجو
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
نانوایی سنگک جواز دولتی مغازه
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دانشجو
فروش مغازه ملکی
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
فروش مغازه ملکی
۲۳۵متر تجاری اول شاندیز
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دانشجو
۹ متر تجاری داعم / سند ششدانگ تک برگ
توافقی
هفتهٔ پیش در دانشجو
۳۶متر تجاری دائم دانش آموز ، دهنه۶
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
۳۶متر تجاری دائم دانش آموز ، دهنه۶
مغازه ۲۳ متری حاشیه دانش اموز
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
۱۸متر مغازه دانشجو۴
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
۱۸متر مغازه دانشجو۴
۲۵متر مغازه دونبش اول دانشجو
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
۲۵متر مغازه دونبش   اول دانشجو
مغازه، ملک مسکونی تجاری حاشیه بلوار معلم
توافقی
۲ هفته پیش در دانشجو
مغازه، ملک مسکونی تجاری حاشیه بلوار معلم
فروش مغازه حاشیه معلم
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
۲۳۷ متر/تجاری دائم/شیک/رو به روی موج های خروشان
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
مغازه واقع در حاشیه دانش آموز،سند شش دانگ،شیک
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
سهام برج تجاری اداری سلمان فارسی
توافقی
۲ هفته پیش در دانشجو
تجاری مسکونی جهت مستغلات
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دانشجو
مفازه/دهنه 4/5/لوکیشن /سند شش دانگ
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
۲۳۴ متر/تجاری دائم/شیک/اول جاده شاندیز
۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
مغازه تجاری ۱۰۳ متر حاشیه دانش آموز
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
مغازه تجاری ۱۰۳ متر حاشیه دانش آموز
۱۳۰متر تجاری دائم روبروی برج آلبان / حاشیه
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
مغازه ۲۰ متر دانشجو
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
مغازه ۲۰ متر دانشجو
۲۳۵مترمغازه تجاری اول جاده شاندیز۱۸۵مترش زیر زمین
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
۲۳۵مترمغازه تجاری اول جاده شاندیز۱۸۵مترش زیر زمین
440متر حاشیه دانشجو / 5 دهنه مغازه
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دانشجو
440متر حاشیه دانشجو / 5 دهنه مغازه
بعدی