خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در فدک مشهد

۴۰ متر تجاری

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فدک
۴۰ متر تجاری
۲

مغازه 75 متر

۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فدک
مغازه 75 متر
۳

مغازه چهارراه ساجدی

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فدک

دو دربند مغازه کنار هم ۲۳ و ۴۵ متر با هوایی صانع ۹

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فدک
دو دربند مغازه کنار هم ۲۳ و ۴۵ متر با هوایی صانع ۹
۵
بعدی

نمایش نقشه