خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در هفت تیر مشهد

آرمیتاژ گلشن، تجاری،٢٢ متر
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در هفت تیر
آرمیتاژ گلشن، تجاری،٢٢ متر
24متر مغازه / دهنه عریض /سند ملکی شش دانگ
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در هفت تیر
24متر مغازه / دهنه عریض /سند ملکی شش دانگ
مغازه در برج ارمیتاژ گلشن
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در هفت تیر
۲۸مترتجاری دائم سرقفلی نبش فکوری۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
۲۸مترتجاری دائم سرقفلی نبش فکوری۱۷
85متر مغازه /بر8 / ارتفاع5 / 6دانگ / تجاری دائم
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
85متر مغازه /بر8 / ارتفاع5 / 6دانگ / تجاری دائم
ملک تجاری دور میدان هشتصد بر خیابان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هفت تیر
ملک تجاری دور میدان هشتصد بر خیابان
۱۷ متر مغازه حاشیه سند ملکی
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
مغازه حاشیه فکوری
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
مغازه حاشیه فکوری
ملک تجاری شیک بر خیابان دور میدان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
ملک تجاری شیک بر خیابان دور میدان
مغازه27متر در هاشمیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
مغازه27متر در هاشمیه
مغازه 27 متری در هاشمیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هفت تیر
45متر / سرنبش / سیستم سانترال
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هفت تیر
45متر / سرنبش / سیستم سانترال
برج آرمیتاژ
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در هفت تیر
ملک تجاری شیک نبش میدون
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در هفت تیر
ملک تجاری  شیک نبش میدون
برج تجاری آرمیتاژ گلشن 16/5 متر تجاری‌ طبقه+1
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در هفت تیر
بعدی