خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در ایثار مشهد

مغازه تجاری فروش تهاتر

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ایثار
مغازه تجاری فروش تهاتر
۳

واگذاری مغازه با دکور ولوازم

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر ایثار
واگذاری مغازه با دکور ولوازم
۵
بعدی

نمایش نقشه