خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خواجه ربیع مشهد

فروش ۳۰۰متر نمایشگاه مبل حاشیه جاده کلات دوممر
توافقی
فوری در خواجه ربیع
فروش ۳۰۰متر نمایشگاه مبل حاشیه جاده کلات دوممر
حاشیه ۲۰متری
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خواجه ربیع
حاشیه ۲۰متری
مغازه 40متر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خواجه ربیع
مغازه 40متر
مغازه در مهرمادر۲۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خواجه ربیع
یه مغازه ۵۰ متری سنددار و تجاری داعم امتیازات
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خواجه ربیع
یه مغازه ۵۰ متری سنددار و تجاری داعم امتیازات
مغازه ۲۱ متری تجارتی خواجه ربیع بهمن۴
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
مغازه واقع در مهر مادر جهت معاوضه
توافقی
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
فروشی مغازه ۱۴ متر است تجاری دائم
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خواجه ربیع
فروشی مغازه ۱۴ متر است تجاری دائم
ملک۸۵۰متر حاشیه جاده کلات
توافقی
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
سوله۲۲۰ متراعیان ارتفاع سقف ۶متر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه در مهرمادر 21حاشیه رهن کامل
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خواجه ربیع
حاشیه جاده کلات گرجی کاظم اباد
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه شیک خواجه ربیع
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه درحاشیه بلواربهمن ۱۳ میوه فروشی
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خواجه ربیع
مغازه درحاشیه بلواربهمن ۱۳ میوه فروشی
بعدی