خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کوی امیرالمومنین مشهد

۴۰ متر تجاری دائم

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در کوی امیرالمومنین
۴۰ متر تجاری دائم
۴

مغازه ۳۰متری حاشیه بلوارتوس نرسیده به بلوار ولیعصر

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی امیرالمومنین
مغازه ۳۰متری حاشیه بلوارتوس نرسیده به بلوار ولیعصر
۴

فروش مغازه ۵۵متر با امتیازات کامل

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور حسن کسرایی در کوی امیرالمومنین

فروش مغازه ۲۸ متری تجاری

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی امیرالمومنین

20مترمغازه/حاشیه توس

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امیرحسین مقدس در کوی امیرالمومنین
20مترمغازه/حاشیه توس
۲

30مترمغازه/حاشیه شکری

۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امیرحسین مقدس در کوی امیرالمومنین
30مترمغازه/حاشیه شکری
۲

مغازه ملکی دو طبقه خیام۴۰ روبروی بازار گل

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی امیرالمومنین
مغازه ملکی دو طبقه خیام۴۰ روبروی بازار گل
۲

مغازه سرقفلی دارای ۳۶ متر تجاری است.

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه سرقفلی دارای ۳۶ متر تجاری است.
۱۱
با تأیید مالکیت

مغازه بازارگل

۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین

۳ دربند.مغازه حاشیه بولوار ولیعصر

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک خاتونی در کوی امیرالمومنین
۳ دربند.مغازه حاشیه بولوار ولیعصر
۳

مغازه به متراژ ۱۸متر

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه به متراژ ۱۸متر
۱

مغازه ۶۰متری

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه ۶۰متری
۱

خیام حاشیه ولیعصر ۴۰متر تجاری دایم

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
خیام حاشیه ولیعصر ۴۰متر تجاری دایم
۱

مغازه ۲۰ متر کوی امیر

۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه ۲۰ متر کوی امیر
۶

مغازه حاشیه خیابان ۲۰ متر تجاری دائم

۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور امیرحسین آفتابی در کوی امیرالمومنین
مغازه حاشیه خیابان ۲۰ متر تجاری دائم
۱

مغازه تجاری دائم در خیام شمالی۳۲حاشیه ۲۰ متری

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه تجاری دائم در خیام شمالی۳۲حاشیه ۲۰ متری
۷

مغازه۱۸ متری

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی امیرالمومنین

مغازه ۱۶ متری تجاری موقت

۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین

مغازه تجاری 30متری دائم باسویت 50 مترپشتش

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
مغازه تجاری 30متری دائم باسویت 50 مترپشتش
۱

٢٧ متر

توافقی
۳ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
٢٧ متر
۶

مغازه ۹۰ متر نوساز حاشیه بلوار

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی امیرالمومنین
بعدی

نمایش نقشه