خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در محله پنج تن مشهد

مغازه ۱۸ متری پنجتن ۶۲

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در محله پنج تن
مغازه ۱۸ متری پنجتن ۶۲
۳

مغازه تمیز ۵۳ متر

هفتهٔ پیش در محله پنج تن
مغازه تمیز ۵۳ متر
۱

مغازه تجاری

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله پنج تن

مغازه

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
مغازه
۴

۱۸متر

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله پنج تن
بعدی

نمایش نقشه