خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در محله رده مشهد

مغازه112 متر طبرسی شمالی حاشیه میثم شمالی با هوایی

۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در محله رده
مغازه112 متر طبرسی شمالی حاشیه میثم شمالی با هوایی

21 متر طبرسی شمالی حاشیه میثم شمالی

۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر محله رده
21 متر طبرسی شمالی حاشیه میثم شمالی

مغازه رده 18 متر

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله رده
مغازه رده 18 متر
۳

ملک ومغازه تمام تجاری دائم سندشش دانگ

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله رده
ملک ومغازه تمام تجاری دائم سندشش دانگ
۹

مغازه فروشی میثم شمالی

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در محله رده