خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در کوی مهدی مشهد

فروش ۵۹ متر سرای امیر

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی مهدی
فروش ۵۹ متر سرای امیر
۲

۳۳متر مغازه و ده متر بالکن

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدی
۳۳متر مغازه و ده متر بالکن
۸

مغازه تجاری ۲۴متری

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدی
مغازه تجاری ۲۴متری
۵

مغازه تجاری ۲۸ متری

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدی
مغازه تجاری ۲۸ متری
۹

مغازه تجاری مجتمع تجاری امیر سیدی لوازم خانگی

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدی

مغازه ۱۷ متری سیدی

۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی مهدی

مغازه تجاری

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی مهدی

مغازه حاشیه ۲۰متری،۱۰قدمی چهارراه،تازه تعمیر

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی مهدی
مغازه حاشیه ۲۰متری،۱۰قدمی چهارراه،تازه تعمیر
۷

۲۰ متر تجاری دائم ۶ و نیم متر بالکن

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوی مهدی
بعدی

نمایش نقشه