خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در قوچان مشهد

مغازه ۲۰متر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قوچان
مغازه تجاری ۹۴ متر در قوچان
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قوچان
مغازه ۲۳ متر مربع سرقفلی می‌باشد
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قوچان
مغازه تجاری درطبقه همکف مجتمع تجاری ماهان قوچان
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قوچان
مغازه تجاری درطبقه همکف مجتمع تجاری ماهان قوچان
100 متر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قوچان
100 متر
مغازه ۳۳متر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قوچان
فروش مغازه تجاری
توافقی
۵ روز پیش در قوچان
مغازه تجاری اول فاروج
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قوچان
مغازه تجاری اول فاروج
۱۴متر مربع
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قوچان
۱۴متر مربع
مغازه تجاری ۲۴ متر مربع
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قوچان
مغازه تجاری ۲۴ متر مربع
مغازه تجاری پاساژ زیتون قوچان
توافقی
هفتهٔ پیش در قوچان
مغازه خیابان امام خمینی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
رستوران اکبر جوجه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
رستوران اکبر جوجه
۳۰متر مغازه تجاری
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
۳۰متر مغازه تجاری
مغازه در قوچان
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
مغازه در قوچان
فروش مغازه تجاری در حاشیه خیابان اصلی
توافقی
هفتهٔ پیش در قوچان
۹۰ متر حاشیه خیابان بازار اصلی
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
سوله بدون سقف۲۳۰متر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
سوله بدون سقف۲۳۰متر
مغازه۱۵متر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
مغازه۱۵متر
مغازه تجاری دائم در پاساژ انتظام
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
فروش مغازه تجاری حاشیه خیابان اصلی(بازارمشهد)
توافقی
۲ هفته پیش در قوچان
مغازه تجاری و مسکونی
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قوچان
مغازه تجاری و مسکونی
مغازه 30 متری بازار بین المللی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان
مزایده مغازه قوچان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قوچان
بعدی