فروش مغازه با کاربری تجاری

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در راه آهن

مغازه ۲۰ متری . خیابان آیت الله بهجت

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راه آهن
قبلیبعدی