خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در رضاییه مشهد

ده متر و پانزده سانت در لاین

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در رضاییه
ده متر و پانزده سانت در لاین
۴

مغازه ۲۷متر حاشیه تجاری دائم

هفتهٔ پیش در رضاییه

فروش مغازه تجاری دائم

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رضاییه
بعدی

نمایش نقشه