خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در صدف مشهد

۳۴ متر تجاری دائم

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صدف

مغازه ۳۲ متری عرض ۵ تجاری دائم ملکی

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صدف

۲۰۰ متر تجاری 3 واحد مسکونی 3 نبش اموزگار و فخرایی

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر صدف
۲۰۰ متر تجاری 3 واحد مسکونی 3 نبش اموزگار و فخرایی
۲
بعدی

نمایش نقشه