۱۰متر مغازه درمیدان شهدا نبش شیرازی ۲۲

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در سعدی

مغازه تجاری حاشیه خ چمران ملکی سند ششدانگ

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بامک بین امامت ۳۶و۳۸ در سعدی
مغازه تجاری حاشیه خ چمران ملکی سند ششدانگ
۱

۱۳متر تجاری دائم سند محضری اماده انتقال

۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سعدی

مغازه فروشی ۲۳متری خیابان سعدی تجاری دائم

۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سعدی
مغازه فروشی ۲۳متری خیابان سعدی تجاری دائم
۱۰

فروش یک باب مغازه در خیابان سعدی

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سعدی
فروش یک باب مغازه در خیابان سعدی
۲

مغازه 23متر تجاری مدارک کامل فروشی

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سعدی
مغازه 23متر تجاری مدارک کامل فروشی
۵

فروش مغازه تجاری سرقفلی حق پیشه کسب چهار راه شهدا

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در سعدی
فروش مغازه تجاری سرقفلی  حق پیشه کسب چهار راه شهدا
۴

مغازه در پاساژ ورزشی پرورش .امام خمینی ۱۵

۲ هفته پیش در سعدی

فروش و واگذاری یک پاساژ تجاری

۳ هفته پیش در سعدی
فروش و واگذاری یک پاساژ تجاری
۱

مغازه ۱۷ متری اول سعدی

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سعدی
مغازه ۱۷ متری اول سعدی
۱

مغازه ۱۳۸ متر ، حاشیه بین چهارراه خسروی و شهدا

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سعدی
مغازه ۱۳۸ متر ، حاشیه بین چهارراه خسروی و شهدا
۴

نمایش نقشه