خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بلوار سجاد مشهد

مغازه ۱۶ متری
توافقی
۴ روز پیش در بلوار سجاد
مغازه ۱۶ متری
مغازه ۵۰متری در سجاد
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار سجاد
* 27 متر مغازه بلوار سجاد * سند ملکی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
مغازه فروشی وقابل معاوضه با زمین یا آپارتمان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بلوار سجاد
17 متر مغازه تجاری دائم
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بلوار سجاد
مغازه کامپیوتر و موبایل 40 متر با دید خیابان
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
مغازه کامپیوتر و موبایل  40 متر با دید خیابان
مغازه فروشی 37 مترشهرستان تربت جام
توافقی
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
۱۸ متر مغازه معاوضه با واحد و فروش
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
مغازه تجاری سر دونبش/۵۴متری/بلوارسجاد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
مغازه تجاری سر دونبش/۵۴متری/بلوارسجاد
24متر مغازه در بازارمحله خیابان بنفشه سجاد
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
24متر مغازه در بازارمحله خیابان بنفشه سجاد
550متر تجاری دائم حاشیه ضیاء/پامچال
توافقی
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
550متر تجاری دائم حاشیه ضیاء/پامچال
مغازه حاشیه سجاد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
مغازه حاشیه سجاد
فروش ۳۰ متر مغازه بلوار سجاد یا معاوضه
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بلوار سجاد
50 متر تجاری حاشیه سجاد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
23 متر مغازه سجاد
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
23 متر مغازه سجاد
36 متر مغازه سجاد
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
36 متر مغازه سجاد
معاوضه چندین مغازه دربازار امیر با ۱مغازه درسجاد
توافقی
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
مغازه تجاری - بلوار سجاد - ۳۶ متر
توافقی
آژانس املاک در بلوار سجاد
۲۰متر همکف /۲۰متر بالکن
توافقی
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
18متر مغازه(سجاد)
توافقی
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
آزادشهر43متر*حاشیه*معاوضه آپارتمان ماشین*
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلوار سجاد
احمدآباد123متر*دونبش*سندملک*معاوضه*
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلوار سجاد
احمدآباد123متر*دونبش*سندملک*معاوضه*
بعدی