۲۰ متر مغازه و ۲۰۰ متر زیرزمین تجاری صیاد شیرازی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور امیر زند سرابی در صیاد شیرازی
۲۰ متر مغازه و ۲۰۰ متر زیرزمین تجاری صیاد شیرازی
۱۱

مغازه/32 متر/تجاری دائم/ سند ملکی /بین صیاد و لادن

۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک ماد در صیاد شیرازی

امتیازات کامل .تا سقف کاشی .کرکره برقی

۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صیاد شیرازی

35متر مغازه تجاری محله صیاد دهنه 5 ملکی

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور محسن حسن الحسینی در صیاد شیرازی
35متر مغازه تجاری محله صیاد دهنه 5 ملکی
۱

مغازه ۳۰ متری تجاری دائم لادن ۸

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک زهانی در صیاد شیرازی
مغازه ۳۰ متری تجاری دائم لادن ۸
۱

مغازه 57 متری

۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صیاد شیرازی
مغازه 57 متری
۱

حاشیه صیاد ۵۷متر

۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک زیگورات در صیاد شیرازی

مغازه ۳۸ متر ۷متر حاشیه کیفیت خیلی

۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صیاد شیرازی
مغازه ۳۸ متر ۷متر حاشیه کیفیت خیلی
۳

مغازه ۴٠ متری سرنبش

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک شهریار در صیاد شیرازی
مغازه ۴٠ متری سرنبش
۱

مغاره،۲۱متر صیاد

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در صیاد شیرازی

مغازه ۲۰مترتجاری دائم

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در صیاد شیرازی

نمایش نقشه