مغازه به متراژ28متر مربع

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شفا
مغازه به متراژ28متر مربع
۱

مغازه فروشی‌ حاشیه خیابان ۲۰ متری

۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور گلبرگ در شفا
مغازه فروشی‌ حاشیه خیابان ۲۰ متری
۴

مغازه ۲۸ متر حاشیه شفا

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک صدیقی در شفا
مغازه ۲۸ متر حاشیه شفا
۱

مغازه ی 52 متری حاشیه بلوار شفا

۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شفا
مغازه ی 52 متری حاشیه بلوار شفا
۲

مغازه ی 23 متری حاشیه بلوار شفا

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شفا
مغازه ی 23 متری حاشیه بلوار شفا
۵

مغازه ی 29 متری حاشیه بلوار شفا

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شفا
مغازه ی 29 متری حاشیه بلوار شفا
۱۱

مغازه ۳۲ متر به دلیل بودن ۱م۲۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شفا

فروش سرقفلی هدایت 5

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شفا
فروش سرقفلی هدایت 5
۷

نمایش نقشه