خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهرک شهید رجایی مشهد

مغازه ۲۲متر برق سه فاز حاشیه خیابان اروند

۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۲متر برق سه فاز حاشیه خیابان اروند

مغازه حاشیه حر

۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک شهید رجایی

مغازه تجاری 27 متر / حاشیه حر 12/ نبش موعود4

۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سجاد راشدی در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری 27 متر / حاشیه حر 12/ نبش موعود4
۸

مغازه با هوایی تجاری معاوضه/حر/رجایی/ساختمان/موعود

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ارتا حمید در شهرک شهید رجایی
مغازه با هوایی تجاری معاوضه/حر/رجایی/ساختمان/موعود
۱

مغازه20متر/حاشیه موعود/ معاوضه

۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بازار املاک شهیدرجایی در شهرک شهید رجایی
مغازه20متر/حاشیه موعود/ معاوضه
۲

ملک۸۰۰مترسندارمشهد

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر شهرک شهید رجایی
ملک۸۰۰مترسندارمشهد
۳

مغازه تجاری ۲۵۰متری حاشیه بلوار حر (بانک مسکن)

نردبان شدهدر شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری ۲۵۰متری حاشیه بلوار حر (بانک مسکن)
۳

مغازه ۲۲ متری داخل پارک بازار

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک جعفری در شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۲ متری داخل پارک بازار
۱

مغازه تجاری حاشیه اصلی حر

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک شهید رجایی

مغازه ۲۳ متر حر ۱۲ موعود

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۲۳ متر حر ۱۲ موعود
۲

مغازه ۶۰ متر

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه ۶۰ متر
۵

مغازه تجاری حاشیه شهرک شهید رجایی

۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری حاشیه شهرک شهید رجایی
۳

نانوایی

۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک شهید رجایی

مغازه تجاری(حر12) شهرک شهید رجایی

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری(حر12) شهرک شهید رجایی
۲

مغازه 15متر ، حر54

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه 15متر ، حر54
۳

مغازه تجاری ۲۵ متری نبش حر ۹

۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علیرضا در شهرک شهید رجایی

یک باب مغازه با متراژ 140 متر تجاری دائم حر 28

۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی

مغازه تجاری صنعتی دائم سرقفلی معاوضه خانه ماشین

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری صنعتی دائم سرقفلی معاوضه خانه ماشین
۹

مغازه ۱۶متری در بازار ملل

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی

۱۴۰متر نانوایی

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک شهید رجایی

۱۰۰ متر تجاری دائم ۵۰ متر انباری با بالابر

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سعید کدخدا در شهرک شهید رجایی
۱۰۰ متر تجاری دائم ۵۰ متر انباری با بالابر
۵

تجاری دائم حاشیه اصلی بلوار تهاتر با ملک سند دار

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سعید کدخدا در شهرک شهید رجایی

واگذاری جنس و وسایل مغازه لوازم خانگی کوچه حمام

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
واگذاری جنس و وسایل مغازه لوازم خانگی کوچه حمام
۱۰

مغازه تجاری 22 متراژ

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک شهید رجایی
مغازه تجاری 22 متراژ
۳
بعدی

نمایش نقشه