خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در مطهری جنوبی مشهد

10متر حاشیه قرنی

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ابوالفضل مجیدی در مطهری جنوبی

مغازه تجاری بالکن دار در مطهری جنوبی

۲ هفته پیش در مطهری جنوبی
مغازه تجاری بالکن دار در مطهری جنوبی
۱

۳۰ متر

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مطهری جنوبی
۳۰ متر
۱