17مترباتجاری دایم وسندشش دانگ

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ولیعصر

انبار و مغازه ۱۰۰۰متری

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ولیعصر

مغازه ۷۰ متری سر نبش قائم

۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مهرداد تیماجی در ولیعصر
مغازه ۷۰ متری سر نبش قائم
۱۲

مغازه متراژ 16

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ولیعصر
مغازه متراژ 16
۵