خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در فلکه ضد (۱۵ خرداد) مشهد

نمایشگاه فروشی در 3 طبقه

۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فلکه ضد (۱۵ خرداد)

۲۵متر تجاری مغازه صفر سند ملکی امام رضا

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک عدالت در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
۲۵متر تجاری مغازه صفر سند ملکی امام رضا
۱

تجاری 350 متر

۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
تجاری 350 متر
۴

مغازه 25 متر خیابان امام رضا

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک عمارت در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
بعدی

نمایش نقشه