خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در دانشجو مشهد

۱۷۰مترزمین ۲۱۰متربنا شمالی تراکم زیاد دانشجو

۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۱۷۰مترزمین ۲۱۰متربنا شمالی تراکم زیاد دانشجو
۱

۲۱۰مترزمین ۴۰۰متربنا جنوبی تراکم متوسط وکیل اباد

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۱۰مترزمین ۴۰۰متربنا جنوبی تراکم متوسط وکیل اباد
۱

۲۵۳مترزمین ۳۸۰متربنا شمالی تراکم متوسط معلم

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۳مترزمین ۳۸۰متربنا شمالی تراکم متوسط معلم
۱

۲۵۵مترزمین ۳۱۰متربنا شمالی تراکم متوسط دانشجو

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۵مترزمین ۳۱۰متربنا شمالی تراکم متوسط دانشجو
۱

۱۴۳مترزمین تجاری دار ۲۰۰متربنا حاشیه بلوار معلم

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۱۴۳مترزمین تجاری دار ۲۰۰متربنا حاشیه بلوار معلم
۱

۲۵۵مترزمین ۷۰۰متربنا جنوبی تراکم زیاد دانشجو

۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۵مترزمین ۷۰۰متربنا جنوبی تراکم زیاد دانشجو
۱

منزل ویلایی دانشجو ۱۲ تراکم کم قطعه پنجم اول کوچه

۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در دانشجو

۵۱۰مترزمین ۶۰۰متربنا جنوبی تراکم ۷ سقف دانشجو

۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۵۱۰مترزمین ۶۰۰متربنا جنوبی تراکم ۷ سقف دانشجو
۱

۹۰متر ط سوم بلوار فلاحی

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک شهرآرا در دانشجو
۹۰متر ط سوم بلوار فلاحی

۲۵۳مترزمین ۵۳۵متربنا شمالی تراکم کم معلم

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۳مترزمین ۵۳۵متربنا شمالی تراکم کم معلم
۱

۲۰۸مترزمین ۲۲۰متربنا شمالی تراکم کم معلم

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۰۸مترزمین ۲۲۰متربنا شمالی تراکم کم معلم
۱

۵۱۰مترزمین ۳۰۰متربنا شمالی تراکم متوسط دانشجو

۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۵۱۰مترزمین ۳۰۰متربنا شمالی تراکم متوسط دانشجو
۱

ویلایی ۵ واحدی یکجا اول دانشجو

۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حیدری در دانشجو
ویلایی ۵ واحدی یکجا اول دانشجو
۱

ویلایی ۲۵۵ متری جنوبی دانش آموز قبل از فرهنگ

۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر دانشجو

۲۵۵مترزمین ۴۰۰متربنا شمالی تراکم زیاد دانشجو

۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۵مترزمین ۴۰۰متربنا شمالی تراکم زیاد دانشجو
۱

۲۵۵مترزمین ۳۰۰متربنا جنوبی تراکم زیاد دانشجو

۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۵مترزمین ۳۰۰متربنا جنوبی تراکم زیاد دانشجو
۱

۲۳۰مترزمین ۱۸۰متربنا غربی تراکم متوسط معلم

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۳۰مترزمین ۱۸۰متربنا غربی تراکم متوسط معلم
۱

۲۵۵مترزمین ۴۵۰متربنا شمالی تراکم زیاد دانشجو

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در دانشجو
۲۵۵مترزمین ۴۵۰متربنا شمالی تراکم زیاد دانشجو
۱

فروش ویلا جنوبی 100متری دانش آموز

۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک پرنده مقابل فرمانیه ۴ در دانشجو
فروش ویلا جنوبی 100متری دانش آموز
۱۰

ویلایی ۲۵۵ متری دانشجو

۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک اریکه ایرانیان در دانشجو
ویلایی ۲۵۵ متری دانشجو
۱

210ویلایی باتجاری +مناسب سرمایه گذاری+

۱۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور Morteza mohamadi در دانشجو

فروش ویلایی ۲۵۰متری دو ممر حاشیه پارک چهل بازه

۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک اکسین در دانشجو
فروش ویلایی ۲۵۰متری دو ممر حاشیه پارک چهل بازه
۱

ویلایی دانشجو قبل معلم فقط مخصوص سازنده

۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک ماکان در دانشجو
ویلایی دانشجو قبل معلم فقط مخصوص سازنده
۱

باغ دور دیوار

۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دانشجو
باغ دور دیوار
۳
بعدی

نمایش نقشه