هزارمتری دور دیوار شهرک باغی شاهنامه آب چاه برق

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
هزارمتری دور دیوار شهرک باغی شاهنامه آب چاه برق
۳

ویلایی ٢٠٠ متری بازسازی

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سراسری مبینی در فارغ التحصیلان
ویلایی ٢٠٠ متری بازسازی
۳

ویلایی ٢٣٠ متری/جنوبی

۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سراسری مبینی در فارغ التحصیلان
ویلایی ٢٣٠ متری/جنوبی
۱

ویلایی ١٨٥ متری /شمالی/بازسازی/شیک

۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سراسری مبینی در فارغ التحصیلان
ویلایی ١٨٥ متری /شمالی/بازسازی/شیک
۱

۲۰۰مترزمین ۳۱۰متربنا جنوبی تراکم متوسط وکیل آباد

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در فارغ التحصیلان
۲۰۰مترزمین ۳۱۰متربنا جنوبی تراکم متوسط وکیل آباد
۱

۲۰۰مترزمین ۲۸۰متربنا شمالی تراکم متوسط وکیل آباد

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در فارغ التحصیلان
۲۰۰مترزمین ۲۸۰متربنا شمالی تراکم متوسط وکیل آباد
۱

۲۳۰مترزمین ۱۵۰متربنا جنوبی تراکم متوسط معلم

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در فارغ التحصیلان
۲۳۰مترزمین ۱۵۰متربنا جنوبی تراکم متوسط معلم
۱

باغچه هزارمتری درختان10ساله آب برق توس شاهنامه

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغچه هزارمتری درختان10ساله آب برق توس شاهنامه
۶

زمین باغچه نقدقسط بدون سود شهرک شاهنامه سندملکی

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور فروش اقساطی زمین باغ در فارغ التحصیلان
زمین باغچه نقدقسط بدون سود شهرک شاهنامه سندملکی
۱

باغ ویلاشاهنامه67باآب و برق گاز دائم معاوضه خودرو

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغ ویلاشاهنامه67باآب و برق گاز دائم معاوضه خودرو
۵

شاهنامه۶۹زمین جهت ساخت باغ ویلا امتیازات جلوقطعه

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور کیان مشاوره واشنایی بامنطقه در فارغ التحصیلان
شاهنامه۶۹زمین جهت ساخت باغ ویلا امتیازات جلوقطعه
۱۵

زمین ملکی شهرک باغی مسکونی شاهنامه سرمایه گذاری

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین ملکی شهرک باغی مسکونی شاهنامه سرمایه گذاری
۱

زمین باغ ۷۰ ملیونی سرمایه گذاری توس شاهنامه نقدقسط

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین باغ ۷۰ ملیونی سرمایه گذاری توس شاهنامه نقدقسط
۱

۳۰۰مترزمین ۱۷۰متربنا دومعبر تراکم متوسط معلم

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور شخصی در فارغ التحصیلان
۳۰۰مترزمین ۱۷۰متربنا دومعبر تراکم متوسط معلم
۱

باغ ویلا شاهنامه برق آب گاز معاوضه بی ام و بنز

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فروش اقساطی زمین باغ در فارغ التحصیلان
باغ ویلا شاهنامه برق آب گاز معاوضه بی ام و بنز
۴

ویلا ۵۰۰ متری سند دار شاندیز استخر آبگرم و جکوزی

۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری مشاور علی مقنی املاک دانیال در فارغ التحصیلان
ویلا ۵۰۰ متری سند دار شاندیز استخر آبگرم و جکوزی
۱۴

زمین سند ملکی سرمایه گذاری شهرک شاهنامه نقدقسط

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین سند ملکی سرمایه گذاری شهرک شاهنامه نقدقسط
۱

باغچه استخر داخل شهرک شاهنامه آب برق نقدقسط

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغچه استخر داخل شهرک شاهنامه آب برق نقدقسط
۹

باغ ویلا توس شاهنامه67آب برق گاز معاوضه خودرو

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
باغ ویلا توس شاهنامه67آب برق گاز معاوضه خودرو
۱۱

هزارمتری باغچه آب برق درختان۱۰ ساله نقدقسط شاهنامه

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری ویلاسازی در فارغ التحصیلان
هزارمتری باغچه آب برق درختان۱۰ ساله نقدقسط شاهنامه
۳

ویلایی ۲۰۰ متر پشت حاشیه

۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سعید صنعتکار در فارغ التحصیلان
ویلایی ۲۰۰ متر پشت حاشیه
۱

زمین شاهنامه آرامگاه فردوسی نقدقسط معاوضه موتور

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور مشاورین سرمایه گذاری در فارغ التحصیلان
زمین شاهنامه آرامگاه فردوسی نقدقسط معاوضه موتور
۱

باغ ویلا شاهنامه۷۶ برق و آب معاوضه با خودرو

۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور فروش اقساطی زمین باغ در فارغ التحصیلان
باغ ویلا شاهنامه۷۶ برق و آب معاوضه با خودرو
۴

باغ ویلا شیک و

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فارغ التحصیلان
باغ ویلا شیک و
۱۲
قبلیبعدی