خرید و فروش و قیمت خودرو بسترن B30 در مشهد

بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۶۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امام خمینی
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶، سفید
۹۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶، سفید
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در احمدآباد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۵۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ارشاد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30 درحدصفر
۷۵ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بلوار سجاد
بسترن B30 درحدصفر
بسترن B30، مدل برج۱۲سال ۱۳۹۸بسیارکم کاروتمیز
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بسترن B30، مدل برج۱۲سال ۱۳۹۸بسیارکم کاروتمیز
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عنصری
بسترن B30، مدل ۱۳۹۶
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۹۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اقبال
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن
۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حرم مطهر
بسترن
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آزادشهر
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
بسترن b30
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آزادشهر
بسترن B30، مدل ۱۳۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تربت حیدریه
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
۶,۵۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ هفته پیش در بهارستان
بسترن B30، مدل ۱۳۹۹
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
بسترن B30، مدل ۱۳۹۸
ون سیبا دوگانه کارخانه
۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ هفته پیش در کوه سنگی
ون سیبا دوگانه کارخانه
بعدی