خرید و فروش و قیمت خودرو بسترن B50F در مشهد

بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در حرم مطهر
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
۹۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در فرامرز عباسی
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
بسترن BF50
۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در دانشجو
بسترن BF50
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عبدالمطلب
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵ سوناتا ازرا
۹۰ کیلومتر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گاز
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵ سوناتا ازرا
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، کمکار اتوماتیک 6سرعته
۱۰۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در احمدآباد
بسترن B50F، کمکار اتوماتیک 6سرعته
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۱۵ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هاشمیه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در الهیه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی پلیس
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴ در حد صفر معاوضه با هایماو..
۱۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ستاری
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴ در حد صفر معاوضه با هایماو..
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ابوطالب
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۳
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمیه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۶
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مهرآباد
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن b50f مدل۹۳
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جانباز
بسترن b50f مدل۹۳
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه ضد (۱۵ خرداد)
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کلاهدوز
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بسترن b50f مدل ۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در انصار
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
۷۹,۹۷۲ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در طرق
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۵
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تربت حیدریه
بسترن B50F، مدل ۱۳۹۴
بعدی