خرید و فروش و قیمت خودرو بی‌ام‌و سری 5 سدان در مشهد

بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۵
۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در امیریه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۵
بی‌ام‌و سری 5 سدان 530i، مدل ۲۰۱۰
۱۷۰ کیلومتر ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در هاشمیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 530i، مدل ۲۰۱۰
بی ام و 530 مدل 2017
۶۲,۰۰۰ کیلومتر ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رضاشهر
بی ام و 530 مدل 2017
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۵
۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در هاشمیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۵
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۵
۲۷۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۵
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بلوار توس
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۶
۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امام رضا
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۶
بی‌ام‌و سری 5 سدان 523i، مدل ۲۰۱۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در الهیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 523i، مدل ۲۰۱۱
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۴
۷۷ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۵
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۴
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۴
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کاشمر
بی‌ام‌و سری 5 سدان 520i، مدل ۲۰۰۸
بی‌ام‌و سری 5 سدان 523i، مدل ۲۰۱۱
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هاشمیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 523i، مدل ۲۰۱۱
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هاشمیه
بی‌ام‌و سری 5 سدان 525i، مدل ۲۰۰۸
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۴
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
بی‌ام‌و سری 5 سدان 528i، مدل ۲۰۱۴
bmw 518 معاوضه با بنلی تریل پراید
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در صیاد شیرازی
bmw 518 معاوضه با بنلی تریل پراید
بی‌ام‌و سری 5 سدان، مدل ۲۰۱۳
۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در احمدآباد
بی‌ام‌و سری 5 سدان، مدل ۲۰۱۳
بعدی