خرید و فروش و قیمت خودرو چری آریزو 6 در مشهد

اریزو۶ مشکی
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آزادشهر
آریزو 6 توربو مدل 99 در حد صفر
۴,۰۰۰ کیلومتر توافقی
نمایشگاه در ستاری
آریزو 6 توربو مدل 99 در حد صفر
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرامرز عباسی
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۸
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۳۸,۵۰۰ کیلومتر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ابوطالب
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در صیاد شیرازی
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
اریزو ٩٩
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ابوطالب
اریزو ٩٩
چری اریزو 6 مشکی اتومات
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار سجاد
چری اریزو 6 مشکی اتومات
آریزو ۶ مدل ۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ۱۷ شهریور
آریزو ۶ مدل ۹۹
آریزو 6 اکسلنت توربو، مدل 99
۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
آریزو 6 اکسلنت توربو، مدل 99
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹صفر
۷,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بلوار سجاد
چری آریزو ۶
۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در احمدآباد
چری آریزو ۶
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رضاشهر
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۴۰۰
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۸,۴۰۰ کیلومتر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در هاشمی‌نژاد
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در احمدآباد
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلوار سجاد
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دانشجو
چری آریزو 6 اکسلنت، مدل ۱۳۹۹
بعدی