خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای در مشهد

دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در طرق
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
تحویلی برج ۱۲ دنا
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در احمدآباد
تحویلی برج ۱۲ دنا
آذر 1400 - بدون رنگ
۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در جانباز
آذر 1400 - بدون رنگ
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در طرق
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله سرافرازان
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۵۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله جاهدشهر
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرودگاه
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فرامرز عباسی
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در احمدآباد
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس خاکستری متالیک( نانو سرامیک شده) مدل ۱۴۰۱
۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله طلاب
دنا پلاس خاکستری متالیک( نانو سرامیک شده) مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۶,۵۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
پریروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در راه آهن
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در قوچان
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۳۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ارشاد
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ابوطالب
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۴,۵۰۰ کیلومتر توافقی
پریروز در محله طلاب
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کاشمر
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در محله طلاب
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در الهیه
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۰ کیلومتر ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
بعدی