خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس تیپ ۲ توربو در مشهد

دنا پلاس تیپ ۲ توربو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در ابوطالب
دنا پلاس تیپ ۲ توربو اتوماتیک، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در الهیه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۶ ساعت پیش در ستاری
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
۱,۳۰۰ کیلومتر ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در فرامرز عباسی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
۶,۰۰۰ کیلومتر ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله عبادی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰ دنده ای
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در الهیه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰ دنده ای
دنا پلاس تیپ ۲ توربو،مدل ۱۴۰۱سانروفدار گیربکس6سرعت
۰ کیلومتر ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بهاران
دنا پلاس تیپ ۲ توربو،مدل ۱۴۰۱سانروفدار گیربکس6سرعت
دنا پلاس فول توربو، در حد صفر کارمندی
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید مطهری شمالی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در محله طلاب
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷ تمیز کم کار
۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صیاد شیرازی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷ تمیز کم کار
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در محله سرافرازان
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس توربو اتومات مدل ۱۴۰۰
۵,۵۰۰ کیلومتر ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در محله طلاب
دنا پلاس توربو اتومات مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ابوطالب
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۰
۱۹,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در طبرسی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هاشمیه
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش در صیاد شیرازی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل اخر ۹۸ درحد صفر
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در محله هنرستان
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل اخر ۹۸ درحد صفر
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۲۹,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در ابوطالب
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در طبرسی
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
خودرو دنامدل۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امام خمینی
خودرو دنامدل۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ توربو صفر
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۶ روز پیش در محله سرافرازان
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
۶۸,۰۰۰ کیلومتر ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در بلوار سجاد
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۸
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
۱۳,۲۰۰ کیلومتر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مجد
دنا پلاس تیپ ۲ توربو، مدل ۱۳۹۹
بعدی