خرید و فروش و قیمت خودرو جیپ صحرا در مشهد

جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
۱۱۱,۱۱۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در صیاد شیرازی
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
جیپ صحرا، مدل 1378
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در احمدآباد
جیپ صحرا، مدل 1378
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عسگریه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در الهیه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۶
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۴
۲۴,۵۳۸ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمیه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۴
جیپ صحرا 76 سالم فابریک
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله جاهدشهر
جیپ صحرا 76 سالم فابریک
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلکه برق (میدان بسیج)
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۳
۲,۲۲۲ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمیه
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۳
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوشش
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۸
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حرم مطهر
جیپ صحرا، مدل ۱۹۹۹
جیپ صحرا ۷۵ سالم و زیبا
۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در محله هنرستان
جیپ صحرا ۷۵ سالم و زیبا
جیپ صحرا، مدل 71 سه لیور
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ابوطالب
جیپ صحرا، مدل 71 سه لیور
بعدی