خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 SL در مشهد

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۲۸,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
نیم ساعت پیش در کارمندان دوم
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ابوطالب
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ دوگانه کارخانه
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در محله پنج تن
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱ دوگانه کارخانه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امام خمینی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ابوطالب
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۷ ساعت پیش در کشاورز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰، دوگانه سوز ،
۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آبکوه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰، دوگانه سوز ،
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱,۲۳۴ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله طلاب
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در صیاد شیرازی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ دوگانه منبع بزرگ
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله سرافرازان
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ دوگانه منبع بزرگ
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در محله رده
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۴۰۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۱ ساعت پیش در قوچان
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ CNG
۲۶۰ کیلومتر توافقی
۱۳ ساعت پیش در الهیه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ CNG
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰دوگانه
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در بهمن
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰دوگانه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش در تربت حیدریه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تربت حیدریه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در کوی مهدی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک شهید رجایی
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰ کیلومتر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در هاشمیه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۹۰دوگانه
۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز در ابوذر
پراید 131 SL، مدل ۹۰دوگانه
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آیت الله خامنه‌ای
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بلوار توس
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰
بعدی