خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 132 SE در مشهد

پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در باهنر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در قوچان
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸درحدصفر
۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در طبرسی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸درحدصفر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۴۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آیت الله عبادی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸ خیلی تمیز
۱۳,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۱ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۸۸  خیلی تمیز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در کاشمر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در کاشمر
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در محله طلاب
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در بهارستان
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۴
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۵۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۵
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در آیت الله عبادی
پراید 132 SX، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰ کیلومتر ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در فلسطین
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۰
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵ دوگانه کارخانه
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در الهیه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵ دوگانه کارخانه
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کشاورز
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۶۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ
۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در شهید هنرور
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در بلوار توس
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۷
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در سیدی
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رباط طرق
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
دیروز در ایثارگران
پراید 132 SE، مدل ۱۳۹۶
بعدی