خرید و فروش و قیمت خودرو راین V5 در مشهد

راین ۹۵
۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شهید مطهری شمالی
راین ۹۵
راین V5 اتوماتیک، مدل ۹۶ درحدصفر
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهید هنرور
راین V5 اتوماتیک، مدل ۹۶ درحدصفر
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۷۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در طبرسی
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۱۳۱,۵۰۰ کیلومتر ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در احمدآباد
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
ماشین اتومات ولا سالم
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آزادشهر
ماشین اتومات ولا سالم
راین ولا (فاو) وی 5 اتومات مدل 96
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در ستاری
راین ولا (فاو)  وی 5  اتومات مدل 96
خودرو راین مدل ۹۶
۱۶۷ کیلومتر ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جانباز
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
هفتهٔ پیش در الهیه
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۱۷,۶۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در احمدآباد
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۶۳,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در هاشمیه
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشجو
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در الهیه
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در عبدالمطلب
راین V5 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۵
فروش خودرو تمیز در حد صفر
۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در نمایشگاه بین المللی مشهد
فروش  خودرو  تمیز در حد صفر
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶ تحویل۱۳۹۸(صفر)
۱۱,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلوار سجاد
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶ تحویل۱۳۹۸(صفر)
خودرو راین ولا v5
۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در الهیه
خودرو راین ولا  v5
راین V5 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۶
۷۷,۰۰۰ کیلومتر ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سجادیه
بعدی