خرید و فروش و قیمت خودرو رنو کوليوس در مشهد

رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۸
۴۶,۰۰۰ کیلومتر ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در صدف
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۸
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۶۵,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در جانباز
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام خمینی
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۵۳,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امام خمینی
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در وکیل‌آباد
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۸
۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گوهرشاد
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۸
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در احمدآباد
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
کولیـوس 2017 فـول
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در هاشمیه
کولیـوس 2017 فـول
کولئوس نیو ۲۰۱۷ بدون رنگ و خط و خش داخل چرم سفید
۶۷,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در آزادشهر
کولئوس نیو ۲۰۱۷ بدون رنگ و خط و خش داخل چرم سفید
کولیوس 2017 فول
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در هاشمیه
کولیوس 2017 فول
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فرامرز عباسی
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل اول، مدل ۲۰۱۵
۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فلسطین
رنو کولیوس نسل اول، مدل ۲۰۱۵
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۸
۵۲,۰۰۰ کیلومتر ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در محله کوثر
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۸
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در امام خمینی
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار سجاد
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
رنو کولیوس نسل دوم، مدل ۲۰۱۷
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بلوار سجاد
بعدی