خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا هاچبک پلاس در مشهد

تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در آیت الله عبادی
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در موسوی قوچانی
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در امام خمینی
تیبا هاچبک ، مدل ۱۳۹۶
تیبا هاچبک فول ، مدل ۱۳۹۴
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا هاچبک فول ، مدل ۱۳۹۴
تیبا ۲ در حد
۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ روز پیش در بلوار توس
تیبا ۲ در حد
تیبا۲پلاس مدل۱۴۰۰
۱۳,۳۰۰ کیلومتر ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آیت الله عبادی
تیبا۲پلاس مدل۱۴۰۰
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰ تصادفی
۶,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۵ روز پیش در کوشش
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰ تصادفی
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تربت حیدریه
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۷
۸۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کشاورز
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۷
تیبادو پلاس مدل 1۴۰۰...تحویل آبان ماه
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبادو پلاس مدل 1۴۰۰...تحویل آبان ماه
تیبا 2مدل 98
۱۲,۶۴۰ کیلومتر ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در فرهنگ
تیبا 2مدل 98
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۴
۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بلوار توس
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۴
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی امیرالمومنین
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰
تیبا 2 مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آزادشهر
تیبا 2 مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قوچان
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۴
۲ کیلومتر ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاطمیه
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مصلی
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا۲ پلاس مدل ۹۹ تمیز ..
۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا۲ پلاس مدل ۹۹ تمیز  ..
تیبا ۲ پلاس،
۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دانشگاه فردوسی مشهد
تیبا ۲ پلاس،
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۳۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در طبرسی شمالی
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در وکیل‌آباد
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۴۰۰
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بلوار توس
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آزادشهر
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کاشمر
تیبا هاچبک پلاس، مدل ۱۳۹۹
بعدی