خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا صندوق‌دار SX در مشهد

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در وکیل‌آباد
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳بدون رنگ شاسی پلمپ
۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
نیم ساعت پیش در امام رضا
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۳بدون رنگ شاسی پلمپ
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱ صفر خشک
۰ کیلومتر ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در محله طلاب
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱ صفر خشک
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در حرم مطهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵
۷۱,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در رسالت
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در طبرسی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در هاشمیه
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بهاران
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸
۱,۶۰۰ کیلومتر ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در سیدی
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش در طبرسی شمالی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
۲۴۶,۰۰۸ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش در ارشاد
تیبا ۱۳۹۰ کارمندی
۱۸۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش در ارشاد
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
۲۷۲,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۴ ساعت پیش در محله طلاب
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش در الهیه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کوه سنگی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۷
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۳,۶۰۰ کیلومتر ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رضاشهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محله طلاب
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۴
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش در بلوار توس
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در صدف
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۱
تیبا صندوق‌دار
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شهرک شهید رجایی
 تیبا صندوق‌دار
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
۳,۰۰۰ کیلومتر ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در دانشجو
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰
تیبا صندوق‌دار SX، مدل اخر ۱۳۹۸
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در هفت تیر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل اخر ۱۳۹۸
بعدی