مشارکت در ساخت املاک در مشهد

مشارک جهت ساختمان پزشکان/چهارراه دکترا
۹ ساعت پیش در احمدآباد
400متر/95درصد سطح اشغال /ابن سینا 2
آژانس املاک در احمدآباد
400متر/95درصد سطح اشغال /ابن سینا 2
احمد آباد / سجاد / مشارکت / مدیریت پیمان
آژانس املاک در احمدآباد
احمد آباد / سجاد / مشارکت / مدیریت پیمان
مشارکت در ساخت احمد آباد
آژانس املاک در احمدآباد
مشارکت در ساخت 350 متری ابن سینا
آژانس املاک در احمدآباد
مشارکت در ساخت 350 متری ابن سینا
فرصتی مناسب جهت شراکتی مطمئن
۵ روز پیش در احمدآباد
فرصتی مناسب جهت شراکتی مطمئن
مشارکت در ساخت ویلایی یا زمین
آژانس املاک در احمدآباد
سقف سازان بنای اینده
۵ روز پیش در احمدآباد
سقف سازان بنای اینده
مدیریت پیمان
۵ روز پیش در احمدآباد
مدیریت پیمان
400متر/مشارکت /ابن سینا2
آژانس املاک در احمدآباد
400متر/مشارکت  /ابن سینا2
۳۰۰ متری ملاصدرا
هفتهٔ پیش در احمدآباد
مشارکت در ساخت 500 متر ملاصدرا
هفتهٔ پیش در احمدآباد
خواهان زمین و ویلایی جهت مشارکت در ساخت
هفتهٔ پیش در احمدآباد
خواهان زمین و ویلایی جهت مشارکت در ساخت
ساخت ویلا
هفتهٔ پیش در احمدآباد
ساخت ویلا
بازسازی خانه های رویایی
هفتهٔ پیش در احمدآباد
بازسازی خانه های رویایی
مشارکت در ساخت ملک قدیمی شما،تبدیل به آپارتمان صفر
هفتهٔ پیش در احمدآباد
مشارکت ۲۵۰ و ۵۰۰ متری احمدآباد و وکیل آباد
هفتهٔ پیش در احمدآباد
احمداباد/ ابوذرغفاری قبل از بعثت/ ۵۰۰متر مشارکت
هفتهٔ پیش در احمدآباد
احمداباد/ ابوذرغفاری قبل از بعثت/ ۵۰۰متر مشارکت
ویلا نیاز به بازسازی
۲ هفته پیش در احمدآباد
پروژه معماری
۲ هفته پیش در احمدآباد
250 متری با حاشیه 10 متری تراکم زیاد ناصرخسرو
آژانس املاک در احمدآباد
مشارکت در ساخت احمداباد
۳ هفته پیش در احمدآباد
مشارکت در ساخت احمداباد
مشارکت در ساخت ۱۲ سقف امام رضا
۳ هفته پیش در احمدآباد
مشارکت800متری احمدآباد،سازنده قوی
مشاور املاک در احمدآباد
مشارکت800متری احمدآباد،سازنده قوی
بعدی