مشارکت در ساخت املاک در مشهد

خریدار امتیاز رسالت میلیونی 171

نردبان شدهدر آیت الله عبادی

خرید امتیاز رسالت

نردبان شدهدر آیت الله عبادی

نیاز به ملک /کلنگی جهت مشارکت /درساخت

مشاور مشارکت در ساخت در آیت الله عبادی
نیاز به ملک /کلنگی جهت مشارکت /درساخت
۶

170متر مشارکت درساخت /کاشانی/عبادی

نردبان شدهآژانس املاک بامک بین امامت ۳۶و۳۸ در آیت الله عبادی
170متر مشارکت درساخت /کاشانی/عبادی
۱

مشارکت در ساخت

مشاور مهدی میرعرب در آیت الله عبادی
مشارکت در ساخت
۳

100متر کلنگی

۲ هفته پیش در آیت الله عبادی

آماده‌ی همکاری

مشاور احمد ستاری در آیت الله عبادی
بعدی

نمایش نقشه