مشارکت در ساخت املاک در مشهد

تسهیلات پیش فروش وام بانک رسالت

نردبان شدهدر امام خمینی

۳۲۰متر مشارکت امام خمینی

مشاور ماهان محمدی در امام خمینی

مشارکت در ساخت با پروانه شروع عملیات

مشاور امیرحسین اچشمه در امام خمینی
مشارکت در ساخت با پروانه شروع عملیات
۱

سهام ابنیه پدیده شاندیز

هفتهٔ پیش در امام خمینی

متقاضی زمین برای مشارکت

نردبان شدهآژانس املاک دونبش در امام خمینی
متقاضی زمین برای مشارکت
۱

فروش زمین ۵۰۰متری/جنوبی/تسویه پیش نویس پروانه

نردبان شدهآژانس املاک دونبش در امام خمینی
فروش زمین ۵۰۰متری/جنوبی/تسویه پیش نویس پروانه
۱

مشارکت در ساخت/خیابان امام خمینی/اکبری

۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور ماکوئی در امام خمینی

مشارکت در ساخت

۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور علی یوسفی در امام خمینی

مشارکت در ساخت خیابان امام خمینی با پروانه ساخت

۲ هفته پیش در امام خمینی
مشارکت در ساخت خیابان امام خمینی با پروانه ساخت
۱

مشارکت درساخت هتل خیابان آخوند خراسانی

آژانس املاک امید گستران در امام خمینی
بعدی

نمایش نقشه