مشارکت در ساخت املاک در مشهد

مشارکت در ساخت فلاحی

نردبان شدهدر قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت فلاحی
۱

رزومه قوی وسازنده ای توانمند/ملک/مشارکت و خرید

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
رزومه قوی وسازنده ای توانمند/ملک/مشارکت و خرید
۱۱

مشارکت در ساخت ملک شما/منطقه ۱۲-۱۱-۹-۱۰

نردبان شدهآژانس املاک مدرن محمدزاده در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت ملک شما/منطقه ۱۲-۱۱-۹-۱۰
۶

مشارکت در ساخت/با برندهای معتبر/درقاسم آباد

نردبان شدهمشاور ایمان جعفرپور در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت/با برندهای معتبر/درقاسم آباد
۳
مشاور ممتاز

مشارکت در ساخت فلاحی

آژانس املاک فدوی در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت فلاحی
۳

خواهان ویلایی جهت مشارکت در ساخت/هامون

نردبان شدهآژانس املاک گروه ساختمانی و سرمایه گذاری هامون در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
خواهان ویلایی جهت مشارکت در ساخت/هامون
۱

مشارکت زمین۷۰۰متری/حاشیه خیابان/۲کله/قاسم اباد

نردبان شدهآژانس املاک آریا در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت زمین۷۰۰متری/حاشیه خیابان/۲کله/قاسم اباد
۱

کارگزاری و مشارکت اعتماد شما سرمایه ماست

نردبان شدهمشاور احسان جعفرپور در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
کارگزاری و مشارکت اعتماد شما سرمایه ماست
۶

مشارکت در ساخت / برند / شخصی ساز

نردبان شدهمشاور علیرضا نیکدل غلامان در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت / برند / شخصی ساز
۲۰

کارکرد یا امتیاز رسالت خریدارم

نردبان شدهدر قاسم‌آباد (شهرک غرب)

ساخت درکوتاه زمان با مَلک/خرید/مشارکت

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ساخت درکوتاه زمان با مَلک/خرید/مشارکت
۳

نیازمند سرمایه گذار جهت مشارکت

۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
نیازمند سرمایه گذار جهت مشارکت
۱

ویلایی از شما صفرتا۱۰۰ساخت از تیم ساختمانی مَلِک

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی از شما صفرتا۱۰۰ساخت از تیم ساختمانی مَلِک
۶

پیش فروش میخوام

۳ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)

خریدار ویلایی۳۰۰متر به بالا /مَلِک/مشارکت در ساخت

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
خریدار ویلایی۳۰۰متر به بالا /مَلِک/مشارکت در ساخت
۷

خواهان مشارکت ترجیحا فلاحی ۳۰۰ متری

۴ روز پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)

خانه کلنگی ،۲۳۶

نردبان شدهآژانس املاک خونه به خونه در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
خانه کلنگی ،۲۳۶
۱

300متر فلاحی /مشارکت در ساخت/برند منطقه/مَلِک

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
300متر  فلاحی /مشارکت در ساخت/برند منطقه/مَلِک
۱

مشارکت در ساخت /زمین و کلنگی/فقط منطقه۹و۱۰و۱۱و۱۲

نردبان شدهآژانس املاک آی مسکن در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت در ساخت /زمین و کلنگی/فقط منطقه۹و۱۰و۱۱و۱۲
۱

خرید زمین مسکونی جهت ساخت منطقه12(مجیدیه تاامیریه)

هفتهٔ پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)

مشارکت و سرمایه گذاری لوکیشن تاپ سازنده قوی

هفتهٔ پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
مشارکت و سرمایه گذاری لوکیشن تاپ سازنده قوی
۳

مشارکت مناطق 12و1

نردبان شدهدر قاسم‌آباد (شهرک غرب)

خواهان ملک کلنگی/مشارکت در ساخت/مَلِک/فلاحی

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
خواهان ملک کلنگی/مشارکت در ساخت/مَلِک/فلاحی
۲

ویلایی از شما ساخت با ما/مَلِک/برند منطقه

آژانس املاک ملک نبش فلاحی سی و هشت در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
ویلایی از شما ساخت با ما/مَلِک/برند منطقه
۴
بعدی

نمایش نقشه