مشارکت در ساخت املاک در مشهد

مشارکت/با پروانه/انتهای هاشمیه

نیم ساعت پیش در هاشمیه
مشارکت/با پروانه/انتهای هاشمیه
۱

فایلهای داغ مشارکت در ساخت

نردبان شدهآژانس املاک هاشمی در هاشمیه
فایلهای داغ  مشارکت در ساخت
۱

واحد اپارتمان در حال ساخت هاشمیه ۹۱.۳ نظام مهندسی

۴ روز پیش در هاشمیه

۵۰۰ متر هاشمیه قبل صارمی مشارکت

نردبان شدهآژانس املاک هاشمی در هاشمیه
۵۰۰ متر هاشمیه قبل صارمی مشارکت
۱

مشارکت 1000متری اوایل هاشمیه

آژانس املاک لوکیشن در هاشمیه
مشارکت 1000متری اوایل هاشمیه
۱

*مشارکت* منطقه۹ سازنده

۲ هفته پیش در هاشمیه
*مشارکت* منطقه۹ سازنده
۱

۶۸۰متر.هاشمیه.مشارکت در ساخت

۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک هاشمی در هاشمیه

خواهان مشارکت در ساخت منطقه 9و11و1

۲ هفته پیش در هاشمیه
بعدی

نمایش نقشه