اتصال برقرار شد

گیتار، بیس و امپلیفایر در مشهد روی دیوار

گیتار رزونانس top voice

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
گیتار رزونانس top voice

گیتار یاماها C70 مدل C70 اندونزی

نو
۸,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه سُل آواز در صیاد شیرازی
گیتار یاماها C70 مدل C70 اندونزی

گیتار کلورادو c1

نو
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آواساز در شهید هنرور
گیتار کلورادو c1

گیتار برای یادگیری وباسیم های فلزی

در حد نو
۳۲۵,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در هاشمیه
گیتار برای یادگیری وباسیم های فلزی

گیتار مت*

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی شهریار در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
گیتار مت*

گیتارمت/کوردوباC1

نو
۱۲۳,۴۵۶ تومان
فروشگاه کلی فروش موسیقی کارن الماس شرق در سپاد
گیتارمت/کوردوباC1

گیتار آلگرو آریا

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پخش لوازم موسیقی ولی زاده در سپاد
گیتار آلگرو آریا

گیتار یاماها C70 نو

نو
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ابوطالب
گیتار یاماها C70 نو

گیتار پالادو

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در طبرسی شمالی
گیتار پالادو

گیتار یاماها cs40

در حد نو
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در جانباز
گیتار یاماها cs40

گیتار دف کلاسیک متاع پور مدل هنگدرام ویولن+MAT 2

نو
۱,۲۳۴,۵۶۷ تومان
فروشگاه سُل آواز در صیاد شیرازی
گیتار دف کلاسیک متاع پور مدل هنگدرام ویولن+MAT 2

گیتار شهریار منوئیت

نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی شهریار در جانباز
گیتار شهریار منوئیت

میکسر انگلیسی ساندکرافت

کارکرده
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در رسالت
میکسر انگلیسی ساندکرافت

گیتار ***

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی شهریار در قاسم‌آباد (شهرک غرب)
گیتار ***

گیتار اَمپریال a2

نو
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی آواساز در شهید هنرور
گیتار اَمپریال a2

گیتار estefano

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گیتارملودی در آزادشهر
گیتار estefano

گیتار پارسی m5 با ضمانت

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گیتارملودی در آزادشهر
گیتار پارسی m5 با ضمانت

گیتار شادمهر گودین

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در طبرسی شمالی
گیتار شادمهر گودین

گیتارکینگ/پارسیD6

نو
۱۲۳,۴۵۶ تومان
فروشگاه کلی فروش موسیقی کارن الماس شرق در سپاد
گیتارکینگ/پارسیD6

گیتار دیاموند

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی شادمهر در ابوطالب
گیتار دیاموند

گیتار انتنیو سزار

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه موسیقی شادمهر در ابوطالب
گیتار انتنیو سزار

گیتار پارسی /دیاموند

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پخش لوازم موسیقی ولی زاده در سپاد
گیتار پارسی /دیاموند

گیتار/* یاماها c40

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در طبرسی
گیتار/* یاماها c40

گیتار f 1007

نو
۵۵۵,۵۵۵ تومان
فروشگاه کلی فروش موسیقی کارن الماس شرق در سپاد
گیتار f 1007
بعدی