رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در هاشمیه مشهد

۱۵۵متری فول(تک واحدی) *هاشمیه۹۱*
ودیعه: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در هاشمیه
۱۵۵متری فول(تک واحدی) *هاشمیه۹۱*
آپارتمان ۳۵ متر بدون خواب هاشمیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان ۱۵۰ متری ۳ خواب سامانیه
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هاشمیه
آپارتمان ۱۵۰ متری ۳ خواب سامانیه
آپارتمان 100متری اول هاشمیه همکف لوکیشن
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در هاشمیه
90 متر همکف هاشمیه قبل پیروزی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در هاشمیه
90 متر همکف هاشمیه قبل پیروزی
110متری هاشمیه بدون مالک جهیزیه زوج دسترسی ها
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در هاشمیه
110متری هاشمیه بدون مالک جهیزیه زوج دسترسی ها
اول هاشمیه ۱۴۰ متری / نعمتی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
اول هاشمیه ۱۴۰ متری / نعمتی
110متری هاشمیه دونبش بدون مالک جهیزیه زوج مجرد
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ ساعت پیش در هاشمیه
110متری هاشمیه دونبش بدون مالک جهیزیه زوج مجرد
آپارتمان ۱۷۵متری ۳خواب هاشمیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان ۱۷۵متری ۳خواب هاشمیه
اپارتمان۹۵متری هاشمیه
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در هاشمیه
اپارتمان۹۵متری هاشمیه
برج خورشیدسه خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در هاشمیه
165 متر باز سازی شده شیک . هاشمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
165 متر باز سازی شده شیک . هاشمیه
اپارتمان ۱۱۰ متری هاشمیه ۶۳
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
۳۷۰ متر صفر فول هاشمیه / لاله
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ ساعت پیش در هاشمیه
۳۷۰ متر صفر فول هاشمیه / لاله
۱۱۰ متر همکف / اوایل هاشمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
۱۱۰ متر همکف / اوایل هاشمیه
140متر برج خورشید هاشمیه *ویو ابدی*
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
140متر برج خورشید هاشمیه *ویو ابدی*
اپارتمان هاشمیه سه خواب بازسازی شده
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
اپارتمان هاشمیه سه خواب بازسازی شده
۱۸۰متر،فول امکانات،شیک و تمیز،ویو دار،فراز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در هاشمیه
۱۸۰متر،فول امکانات،شیک و تمیز،ویو دار،فراز
150 متر اول هاشمیه (مسکن کاخ)
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در هاشمیه
150 متر اول هاشمیه (مسکن کاخ)
اپارتمان۱۵۰متری هاشمیه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در هاشمیه
اپارتمان۱۵۰متری هاشمیه
۱۵۵متر/هاشمیه۲۶
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان ۱۰۵ متر ۲ خوابه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان ۱۰۵ متر ۲ خوابه
150متر تکواحدی فول(هاشمیه)
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در هاشمیه
150متر تکواحدی فول(هاشمیه)
آپارتمان 180 متری سه خواب/ شیک/ قبل پیروزی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در هاشمیه
آپارتمان 180 متری سه خواب/ شیک/ قبل پیروزی
بعدی