رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در رباط طرق مشهد

مغازه ۲۵متر 12متر بالکن

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در رباط طرق

کارخانه برق ۵۰۰ آمپر

ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رباط طرق

اجاره زمین

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رباط طرق

زمین دور دیوار با آب و برق شهرک صنعتی طرق

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رباط طرق
زمین دور دیوار با آب و برق شهرک صنعتی طرق
۶

زمین سوله انبار رباط طرق

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رباط طرق
زمین سوله انبار رباط طرق
۷

سوله مناسب مکانیک کامیون

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رباط طرق

سوله باغشن سالن قدمگاه

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
۶ روز پیش در رباط طرق
سوله باغشن سالن قدمگاه
۱

کارگاه صنعتی 1500مترمربع

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رباط طرق
کارگاه صنعتی 1500مترمربع
۱۰

کارگاه با قابلیت تولیدی و انبار

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رباط طرق
کارگاه با قابلیت تولیدی و انبار
۵

مغازه 25متر و75متر صحن گاراژ در اختیار

ودیعه: ۱,۲۳۴,۵۰۰ تومان
اجاره: ۱۲۳,۴۵۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط طرق

سوله 400 متری ده غیبی

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رباط طرق
سوله 400 متری ده غیبی
۱۰

اجاره قسمتی از گاراژ با امکانات کامل

ودیعه: رایگان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رباط طرق
اجاره قسمتی  از گاراژ  با امکانات کامل
۱

سوله

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط طرق
سوله
۷

سالن 170 متری تپه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط طرق

اجاره انبار ۱۵۰ متر

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط طرق
اجاره انبار ۱۵۰ متر
۳

یک باب مغازه جهت کار صافکاری اجاره داده میشود

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط طرق
یک باب مغازه جهت کار صافکاری اجاره داده میشود
۱

سالن کارگاهی

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط طرق

سوله صنعتی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رباط طرق
سوله صنعتی
۲

اجاره کافه

ودیعه: ۱,۲۳۴,۵۶۷ تومان
رهن کامل
۳ هفته پیش در رباط طرق

اجاره مغازه

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط طرق

سوله رهن و اجاره ‌‌

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط طرق
سوله رهن  و اجاره ‌‌
۴

سوله وکارگاهی ۱۴۰متری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رباط طرق
سوله وکارگاهی ۱۴۰متری
۱

کارگاه صنعتی تانکر سازی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رباط طرق
بعدی

نمایش نقشه